Velkommen til Odense Go Klub

 

 

Odense Go klubs formål er at udbrede kendskabet til brætspillet Go i Danmark. Som klub har vi eksisteret siden maj 1980, og er den næst største klub i Danmark med cirka 11 medlemmer. Disse er placeret vest for Store Bælt, idet vi har medlemmer i Fredericia, Horsens, Sønderborg og Odense.

 

Vi har vores sædvanlige klub aftern tirsdag, og afholder ca en gang om måneden  en turnering. hvor alle er velkomne.Turneringen er en vandre turnering, idet vi skiftes til at spille i de forskellige byer.

 

Brætspillet Go er omkring 4000 år gammelt og regnes for det 2. ældste brætspil i verden. I dag findes der flere Go spillere end der findes skak spillere. Grunden til at det dog er relativt ukendt i vesten er at det er mere populært og udbredt i Asien. Japan, Kina og Korea har de fleste spillere og er dermed de største go nationer, hvor Europa måske har 10.000-15.000, ligger tallet langt over 1.000.000 i disse lande.

 

Som spil betragtet er Go et meget simpelt spil. Det består af et bræt med 19x19 kryds, som vist for neden, og man spiller på krydsene. Der er to spillere, hvor den ene har sort og den anden har hvid. Der er kun fire regler, som man kan lære på under 5 min, hvilket gør at spillet kan læres af alle. Da reglerne er så simple findes der langte flere variationer i spillet end i noget andet brætspil. Man vil aldrig opleve at have spillet det samme spil to gange, eller bare et der ligner.

 

Hvis du skulle have lyst til at prøve det sværeste brætspil i verden, så kontakt os for nærmere oplysninger eller mød op på en af vores normale klub aftener, og få en introduktion og et par prøvespil.

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Logo »

Der ønskes forslag til et logo til vores klub, da vi ikke har noget. Alle forslag kan sendes til

webadm@OdenseGoKlub.dk

 

 

Redaktionelt stof »
Nyt indhold ønskes til hjemmesiden. Hvis nogen har forslag eller kommentarer, så send dem til

wedadm@OdenseGoKlub.dk

 

 

 

 

Der spilles GO i vores lokaler på følgende tidspunkter

 

Tirsdag  19.00 -

 

 

såfremt det er en hverdag. For at deltage i turneringerne, kontakt

 

Formand@OdenseGoKlub.Dk

 

for at få at vide hvornår og hvor den afholdes.

     

Odense Go Klub